Obecně prospěšná společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici je sdružením skupiny lékařů, vedoucích pobytů, rehabilitačních pracovníků - s dlouholetými zkušenostmi s léčebnými pobyty respiračně nemocných dětí.
Základem společnosti je Lékařská rada, složená z lékařů z Plzně, Prahy, ale i severních a východních Čech a Moravy.

Společnost se již řadu let zabývá pořádáním léčebných pobytů pro děti s rodiči v rekreačních oblastech Slovenské republiky - Nízkých Tater.

Pobyty ve Slovenské republice v Nízkých Tatrách probíhají v klidných rekreačních střediscích na úpatí lesa, na konci přístupových cest.

Jsou určeny pro děti od 4 let, (pobyty u moře od 3 let) věku, které trpí onemocněním dýchacích cest, alergií, asthmatem, dermorespiračním syndromem a atopickými ekzémy. Podmínkou účasti je doporučení dítěte z odborné ordinace nebo od praktického dětského lékaře. Horní věková hranice se pohybuje kolem 15ti let, vyjímečně 18ti let věku.

Oproti jiným léčebně preventivním pobytům jsou zde s dětmi rodiče nebo prarodiče, což má jedinečný význam z hlediska ukázky zdatnosti nemocných dětí, výuky rehabilitace, pitných režimů a v utužení vztahů v rodině, na které v běžném životě není dostatek času.