Naši sponzoři

 

Pobyty jsou pravidelně podporovány

Magistrátem města Plzně

KRAJSKÝM ÚŘADEM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Ing. Milošem Smolíkem, Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

panem Nováčkem Václavem